• ERSTE GROUP IMMORENT U SRBIJI

    Erste Group Immorent Serbia d.o.o. nudi klijentima kompletno stručno znanje i “know-how” u vezi sa projektima u oblasti nekretnina: finansiranje po meri klijenta, razvoj projekata, usluge procene i monitoringa (prateće kontrole)

  • ERSTE GROUP IMMORENT INTERNACIONALNO

    Erste Group Immorent (EGI) obuhvata sve usluge u oblasti nekretnina. Klijentima se pruža “one-stop-shop” – sve usluge na jednom mestu, jer pokriva celokupan lanac vrednosti u oblasti nekretnina